El Govern català regularà l’última milla del comerç online per reduir el canvi climàtic

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en telegram
Compartició en whatsapp
Compartició en email

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ha anunciat que el Govern regularà “l’última milla” del comerç online. Una eina jurídica eficaç amb la qual volem reduir l’impacte mediambiental del comerç online i alhora donar seguretat jurídica al sector”.

 Des del Govern es vol que el comerç sigui digital perquè sigui més competitiu, però que cal regular les afectacions físiques que genera. Per a això, ha defensat torrent, cal incorporar determinats aspectes a la normativa de comerç, amb l’objectiu de minimitzar el seu impacte ambiental i establir les mateixes regles del joc per a tots els operadors. “En l’elaboració d’aquesta normativa volem fomentar el diàleg amb tots els agents implicats, especialment dels ajuntaments, que han de tenir un pes important en aquest procés de debat i elaboració de la futura regulació”, ha assenyalat el conseller. El titular d’Empresa i Treball ha anunciat aquesta iniciativa, com l’actuació central del Pla d’acció per al comerç, l’artesania i la moda 2022-2025.

En els últims dos anys, del 2020 al 2022, el canal online ha crescut un 28% a Catalunya marcat clarament per l’arribada de la pandèmia de la covid. De fet, actualment es realitzen 80 milions de compres online a l’any, de les quals el 84% es lliuren a domicili, el que representa 66 milions de desplaçaments per a entregues a domicili anualment, l’11% dels quals requereixen segona visita. Aquest context posa de manifest la necessitat d’implementar una estratègia verda en el retail, especialment en tots aquells elements que formen part de l’expressió física del comerç electrònic.

Concretament, la futura regulació vol donar resposta, d’una banda, a la sobrecàrrega que la distribució física del comerç online genera en les vies públiques; i d’una altra, a les molèsties ocasionades per magatzems i punts de distribució de productes, instal·lats en zones residencials i operatius 24 hores al dia. Així mateix, vol erradicar la inseguretat jurídica derivada de noves fórmules comercials (click&car, cuines i supermercats fantasma, showroom…) que actualment no estan recollides de manera expressa en el marc legal vigent.

L’objectiu és incorporar a l’actual marc legal català una regulació específica sobre diversos aspectes del comerç electrònic. En primer lloc, es buscarà regular els horaris de distribució de les mercaderies al consumidor final, homologant l’horari de repartiment des dels magatzems, punts de distribució o altres tipus d’establiments a l’horari comercial de la zona. Aquesta normativa també buscarà diferenciar entre magatzems logístics i magatzems d’operacions, per tal de delimitar aquells que tenen per objecte l’entrega al consumidor final, i definir-ne les característiques i condicions.

A més, també s’establiran condicions per la distribució dels productes al consumidor final en funció de la dimensió del municipi, per minimitzar l’impacte en el medi ambient i en el trànsit de vehicles a més de regular i incentivar la implantació de punts de recollida de mercaderies dins les trames urbanes. En aquesta línia, també es buscarà condicionar que la distribució des del magatzem d’operacions es faci amb vehicles no contaminants sempre que sigui possible. (…) Els ajuntaments, en municipis de determinada dimensió, puguin decidir on localitzar els magatzems d’operacions i els punts de recollida de mercaderies pel comprador, i els seus horaris.

Per tot plegat, la futura regulació vol contribuir a moderar les externalitats negatives que l’expressió física del comerç electrònic genera sobre el medi ambient, les infraestructures i la població, i permetrà ordenar i racionalitzar la distribució singularitzada al consumidor final, amb el menor impacte econòmic possible. D’altra banda, donarà protagonisme als ajuntaments, com a màxims coneixedors de la realitat dels respectius municipis”

Font d’informació: El Nacional

Dimecres, 9 de març de 2022

  •  
  •