Feu aportacions a Goteo per aconseguir una visualització integrada de l’ecosistema de transport!!

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Amb Goteo, ajuda’ns a finançar una plataforma de visualització de l’ecosistema de transport que ens doni el dret a decidir en la distribució de mercaderies a la ciutat.

Volem crear una plataforma de visualització de l’ecosistema de transport sostenible, que ens permetrà tenir el dret a decidir en matèria de distribució urbana de mercaderies.

Ajuda’ns a finançar l’adaptació d’un programa (una aplicació) ja existent, que en l’actualitat s’utilitza exclusivament per geolocalitzar i gestionar rutes de distribució urbana de mercaderies.

L’adaptació consisteix en poder fer servir aquest programa també per aconseguir una visualització integrada dels diversos nivells i operadors de l’ecosistema de transport: vehicles, serveis de repartiment, zones de distribució urbana de mercaderies, punts de càrrega d’energia i altres serveis auxiliars.

Els beneficiaris d’aquesta visualització integrada seran els operadors que precisament la plataforma farà visibles, i també les entitats, empreses, administracions i ciutadania, que tindran a l’abast opcions de consum sostenible en matèria de transport.