Añade aquí tu texto de cabecera

La campanya feta a la plataforma de Goteo, ens ha permès obtenir recursos per  finançar una plataforma de visualització de l’ecosistema de transport, que ens doni el dret a decidir en la distribució de mercaderies a la ciutat.

Aconseguir una plataforma de visualització de l’ecosistema de transport sostenible, que ens permeti tenir el dret a decidir en matèria de distribució urbana de mercaderies.

Moltes gràcies a aquells/es que ens heu ajudat a  finançar l’adaptació d’un programa  ja existent, que en l’actualitat s’utilitza exclusivament per geolocalitzar i gestionar rutes de missatgeria urbana.

L’ adaptació consistirà en poder fer servir aquest programa també per aconseguir una visualització integrada dels diversos nivells i operadors de l’ecosistema de transport: vehicles, serveis de repartiment, zones de distribució urbana de mercaderies, punts de càrrega d’energia i altres serveis auxiliars.

Els beneficiaris d’aquesta visualització integrada seran els operadors/es que precisament la plataforma faci visibles, i també les entitats, empreses, administracions i ciutadania, que tindran a l’abast l’exercici d’opcions de consum sostenible en matèria de transport.