Quin és l'objectiu dels formularis de captació de necessitats de transport?


-Afavorir que amb la informació obtinguda dels formularis, hi hagi negocis i comerços que valorin l’opció de disposar d’un vehicle d’ús compartit, o d’un servei de missatgeria o repartiment
amb millors condicions de qualitat /preu /valors.    

Encara que els formularis s’han elaborat per dinamitzar acords en matèria de transport de mercaderies en el districte de Sants Montjuïc, l’objectiu és que qualsevol negoci, comerç, associació de comerciants, cooperativa i entitat de Barcelona, pugui fer servir aquests formularis de forma oberta, com a eina de prospecció.

– Es tracta de generar informació que després es pugui agrupar per ítems:  grups de comerciants, zones i barris dins del districte i tipus de necessitat a cobrir, que pugui afavorir  acords comercials i d’intercooperació, degut al tractament de les seves dades de sortida.

Posem un parell d’EXEMPLES D’UTILITAT dels formularis:

  1. Com a resultat d’aquesta enquesta, una associació de comerciants arriba a la conclusió que pot oferir, amb els seus propis mitjans humans, una franja de repartiment pels seus comerços per exemple de 3 hores diàries de 11 a 14h del migdia de dimarts a dissabte. Per fer-ho, l’entitat potser es farà sòcia d’una cooperativa de vehciles compartits (Carsharing) que posi en comú furgonetes i bicicarros en un aparcament de proximitat del districte.

     

  2. O bé com a resultat d’aquesta enquesta un comerç o agrupació de comerciants, arriba a la conclusió que és millor pactar unes franges de servei amb una cooperativa de treball associat de missatgers/es, perquè els hi faci aquest repartiment etc…

– Us presentem una 1a versió dels formularis, elaborada per la cooperativa d’informàtics ubicada a Sants: Jamgo. L’objectiu és que aquests formularis es puguin elaborar amb programari lliure i que vagin millorant el seu disseny i contingut, d’acord amb les necessitats d’aquells que els utilitzin. 

Districte Sants Montjuïc 2022-2023

Esteu a punt de contestar el qüestionari 
Per seguir prem el botó següent.

Contacta amb nosaltres

Dónan’s a conèixer una altra ruta o informa’t sobre les rutes actives, sobre les operadors operatius o sobre els passos a seguir per obrir una ruta nova.