“Crea feina, Barcelona!” un programa que podem aprofitar per la contractació laboral en els serveis de transport

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en telegram
Compartició en whatsapp
Compartició en email

Crea Feina +

Incentius per a la contractació de persones a l’atur que tingui dificultats especials per accedir al mercat de treball.

El programa “Crea Feina, Barcelona!” de Barcelona Activa (Ajuntament de Barcelona), té com a objectiu fomentar l’ocupació, en la mesura en què permet reduir el cost de noves contractacions per part d’empreses que vulguin tirar endavant,  per exemple, serveis de transport de mercaderies.  

El Programa ofereix ajuts de 5.000 euros per contractar persones en situació d’atur i empadronades a la ciutat de Barcelona. Els contractes han de ser d’un mínim de sis mesos (o indefinits) i a jornada completa.

Aquest recurs el poden aprofitar les empreses, d’acord amb els següents requisits

Tenir com a mínim un centre de treball a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on presta els seus serveis la persona contractada.

Desenvolupar la seva activitat des de fa més de sis mesos.

Estar al corrent de pagament de les seves obligacions amb l’Ajuntament de Barcelona (Institut Municipal d’Hisenda), l’Agència Tributària i la Seguretat Social.

No estar afectats actualment per processos de regulació d’ocupació.

Subscriure i formalitzar un contracte laboral d’un mínim de 6 mesos (o indefinit) a jornada completa. 

Cal tenir en compte que el màxim de contractacions a subvencionar en una mateixa organització és de 10 i que el nombre de persones treballadores amb subvenció no podrà superar la plantilla que tenies prèviament.

El programa, tal i com aclareix el web, actualment ha exhaurit el pressupost previst.

Estigueu al cas en aquest web!!!, on us informarem del moment en què surti la nova convocatòria per la obtenció d’aquest recurs, que poden utilitzar els agents de  l’ecosistema de mobilitat sostenible,  per fer viables els seus serveis de transport.