Compartir dona gustet:

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en telegram
Compartició en whatsapp
Compartició en email

Sobre el projecte

TransportVisible.cat, vol ser una plataforma territorial per a la Microdistribució Urbana Sostenible, on es facin visibles els usos reals de vehicles sostenibles i serveis vinculats a la distribució urbana de mercaderies, i en la que els seus operadors, actuen de forma concertada i responsable amb el propi territori i les seves necessitats, tot contribuint al desenvolupament local.

Qui som i què volem

TransportVisible.cat vol ser una plataforma territorial per a la Microdistribució Urbana Sostenible

Objectius del projecte

Transport visible és molt més que una plataforma d’operadors de transport!

A qui farem visibles

L' ecosistema de mobilitat sostenible de mercaderies, tant qui fa el transport com qui el rep, i també tots aquells agents interessats en la seva existència.