Compartir dona gustet:

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en telegram
Compartició en whatsapp
Compartició en email

A qui farem visible?

Un Ecosistema de mobilitat sostenible de mercaderies, el forma tant qui fa el transport com qui el rep, i també tots aquells agents interessats en la seva existència, tenint en compte que es tracta d’una qüestió estratègica per la ciutat.

Aquells que tenen necessitats de transport

Aquells que cobreixen les necessitat de transport

Aquells que tenen necessitats de transport

Totes les persones, empreses i entitats del barri participem d’alguna manera en el transport urbà de mercaderies, però destaquem a continuació aquells que puguin ser destinataris directes de transport:

Aquells que cobreixen les necessitat de transport

En la modalitat de mancomunitat del servei de transport

Associacions de comerciants i Cooperatives de serveis,

En la modalitat prestació de servei extern de transport

Cooperatives de Treball Associat, Autònoms/es i Pimes locals

En la modalitat d’autoservei en el transport

Mancomunitat d’eines i recursos per part de particulars, empreses i entitats quan condueixen amb els seus propis mitjans els vehicles

Com a serveis complementaris

Aparcaments, serveis manteniment i reparació, assegurances específiques serveis de recàrrega, Serveis de publicitat específics per incorporar en els vehicles de mobilitat sostenible

Informació qualitativa dels proveidors de servei

Per poder identificar els agents prestadors de serveis, cal incorporar les següents informacions de tipus qualitatiu:

Subjectives
Transparència de l’operador pel que fa a característiques societàries – presa de decisions, condicions laborals, origen del finançament obtingut, repartiment de dividends etc…(en aquest punt es podran utilitzar les eines de balanç social com les generades en ESS)

Objectives
Transparència de la ruta: La qualitat i preu del servei? En quines condicions es realitza la ruta? Vehicles sostenibles, carregats amb quina energia? Com van ser adquirits? Qui fa la ruta i en quines condicions laborals, de voluntariat o d’autoservei? Quines mercaderies es transporten?

Altres agents interessats en l'impuls d'un ecosistema de mobilitat sostenible:

Dins del districte

A nivell de ciutat /país