Compartir dona gustet:

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en telegram
Compartició en whatsapp
Compartició en email

Com us ajudem a disposar de vehicles o/i serveis de transport

Des de transport visible us oferim un conjunt d’eines i mecanismes de suport

Catàleg d'opcions

Donant a conèixer proveïdors de serveis de transport i vehicles ja existents que actuen en el barri, amb una lògica de compartir recursos i generar sinergies.

Eines de prospecció

Donar suport en el treball de formularis i eines telemàtiques, per ajudar als agents econòmics i socials a determinar les necessitats en matèria de transport de mercaderies, a través de la determinar franges, horaris de serveis, freqüències, i costos assumibles, com a fase previa, que faci possible existència de vehicles i serveis concertats.

Eines de concertació

Oferim solucions i plataformes de gestió de grups concertats que s'hagin mostrat interessats en fer possible l'existència de vehicles/serveis, a través del registre dels seus compromisos econòmics, que es van sumant a temps real fins a fer possible la fita en una data concreta, en la que per tant, ja es poden fer efectius els esmentats compromisos.

Eines d'anàlisi

Eines d'analisi - viabilitat en projectes per mancomunar béns i serveis (amb connexió amb els serveis tècnics de suport de barcelona activa)

Suport

Suport en la formalització d'acords d'intercooperació

Identificació de subvencions

Identificació de línies de subvenció per ajudar a cobrir adquisició/ús de vehicles de transport.

Determinació de línies d'ajuts

Determinació de línies d'ajuts per reduir / bonificar la contractació laboral de les persones vinculades als serveis de transport amb lògica de proximitat i si escau amb perfil d'inserció /aprenentatge.