Compartir dona gustet:

Context actual

El context de crisi climàtica i emergència social, així com les noves oportunitats que ofereixen els serveis online i les eines tecnològiques delimiten un context difícil, però a l’hora ple d’oportunitas.

Tancament de comerços

Empobriment comercial de la trama urbana.

Crisi climàtica

Context de crisi climàtica i emergència social, agreujada per la pandèmia.

Noves eines

Eines clau per a la supervivència de negocis i comerços de proximitat: Serveis on line – Market place i distribució de proximitat, i la necessitat de compartir recursos.

Distribució d’última milla

Implantació imminent de microplataformes logístiques de distribució d’última milla, que implicaran la concentració dels béns destinats als comerços en uns espais habilitats, i la seva posterior distribució interior, inclosos espais de consignes per mercaderies.

Plataformes digitals

Serveis de distribució de mercaderies dins de la ciutat en mans de grans operadors de plataformes digitals, que en molts casos, precaritzen treballadors/es, i encara que a curt termini aportin solucions per al petit comerç, a la llarga poden constituir “aliances enverinades”. Veure el fenomen de les “Dark Kitchens”

El passat 22 de març de 2021 es va constituir la Taula d’emergència climàtica de Sants-Montjuïc, on es van presentar els indicadors d’emergència climàtica del districte i la implementació de mesures de govern per tal de fer-hi front, i es van formar una sèrie de comissions de treball, una de les quals, s’ocupa del tema de transports de mercaderies, última milla etc…

l'emergència climàtica i el transport urbà de mercaderies

El pla del Clima té a Barcelona una planificació específica, 2018-2030, els quatre eixos principals del qual són la mitigació, l’adaptació, l’acció ciutadana i la justícia climàtica.

“L’emergència climàtica obliga a reconèixer que som vulnerables i radicalment ecodependents. Visualitzem aquestes interdependències, valorem les externalitats dels circuits que les sostenten i orientem el nostre consum de transport i el dels altres.” (Justícia climàtica).

Per fer front al gran nombre de vehicles de repartiment de mercaderies que circulen diàriament pels carrers de Barcelona, cal aplicar solucions més eficients per minimitzar l’impacte que sobre la ciutat té l’actual sistema de distribució urbana de mercaderies, repensant un nou model, que inclogui i valori les repercussions econòmiques, ambientals i socials d’aquests desplaçaments comercials.

El Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona (PMU) marca com horitzó estratègic, avançar cap a un model de mobilitat col·lectiu més sostenible, eficient, segur, saludable i equitatiu, tot incloent mesures per optimitzar la distribució urbana de mercaderies.