Compartir dona gustet:

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en telegram
Compartició en whatsapp
Compartició en email

Objectius del projecte

Transport visible és molt més que una plataforma d’operadors de transport!

Identificar agents

Identificar operadors de transport, vehicles de mobilitat sostenible disponibles i en general, agents territorials interessats en l’existència de mobilitat sostenible i comunitària.

Identificar espais

Identificar espais d’aparcament, zones de càrrega i descarrega de mercaderies, zones DUM, punts de càrrega d'energia i prestadors de serveis complementaris, com reparació, assegurances etc..

Visibilitzar serveis de transport

Visibilitzar els serveis de transport que actuen en el territori, tot emprant vehicles sostenibles i en clau d’economia social i solidaria.

Contribuir a la concertació del sector privat-cooperatiu-comunitari

En clau territorial, amb aquelles polítiques públiques que fan de la lluita contra el canvi climàtic i la crisi social derivada de la COVID, una oportunitat per repensar de forma integral la ciutat.

Contribuir a millorar les condicions d'accés i ús dels espais DUM

La identificació d’operadors de transport, mercaderies i serveis vinculats, pot permetre a l’Ajuntament establir diverses condicions d’accés i ús en els espais de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM), tot afavorint aquelles rutes de transport que tinguin valor ambiental/social i un arrelament i suport dels agents de proximitat.

Visibilitzar acords existents

Recollir i fer visibles acords que ja han fet possible l’existència de vehicles d’ús compartit i serveis de transport, amb l’objectiu de servir de referent per la generació de nous acords, nous mecanismes, amb altres proveïdors i agents, nous clients etc..., 7- Dinamitzar nous acords d’intercooperació sobre tra

Dinamitzar nous acords d’intercooperació

Dinamitzar nous acords d’intercooperació sobre transport amb diversos agents, tot facilitant la posada en comú de recursos, eines, mecanismes de finançament i compromisos amb l’objectiu de concretar formules viables.

Fer visibles rutes reals

Fer visibles rutes reals dutes a terme per operadors de transport, i les externalitats socials i ambientals que aquestes van generant en el territori,

Una plataforma activa

Transport visible complirà diverses funcions paral·leles en els seus àmbits d’activitat.

Funció de lluita contra el canvi climàtic

La Plataforma comptabilitzarà a temps real la reducció d’emissions de CO2 de les rutes de transport de mercaderies, que la web fa visibles.

Funció pedagògica

Contindrà elements de sensibilització, dades i reflexions al voltant de l’impacte ambiental i social dels transports interurbans, comptant amb dades oficials, informes i articles de reflexió – projecció de tendències.

Funció transformadora

La sensibilització ha de donar pas de forma directa, a l’exercici real d’opcions de consum responsable de mobilitat, desde l’àmbit territorial de proximitat. El registre de les rutes i de les opcions de consum ja exercides per part de ciutadania, entitats, empreses, comerços i administracions, on quedin “retratats” en el seu grau de compromís real, facilitarà que valors de canvi de model, es concretin en accions amb transcendència econòmica.

Funció antimonopolista

Fa invisibles opcions de distribució capitalistes, que a la plataforma ja no es tindran en compte, a l’hora de satisfer necessitats de transport. I fa visible un ecosistema, sense necessitat d'assenyalar un únic proveïdor, servei, vehicle o sistema /programari de gestió de rutes, o de e-comerç, encara que aporti elements de valoració tant de l'operador com de la ruta.