Compartir dona gustet:

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en telegram
Compartició en whatsapp
Compartició en email

Qui som i què volem

TransportVisible.cat, vol ser una plataforma territorial per a la Microdistribució Urbana Sostenible, on es facin visibles els usos reals de vehicles sostenibles i serveis vinculats a la distribució urbana de mercaderies, i en la que els seus operadors, actuen de forma concertada i responsable amb el propi territori i les seves necessitats, tot contribuint al desenvolupament local.

Una plataforma activa que afavoreixi l’articulació sectorial de l’àmbit del transport amb lògica comunitària i d’aprofitament col·lectiu de recursos, des d’un entorn de proximitat, com ho és el districte de Sants-Montjuïc, tot afavorint l’amortització col·lectiva de vehicles, l’adquisició mancomunada de serveis de transport i la posada en comú de procediments, metodologies, i acords d’intercooperació.

Volem promoure el teixit socio-econòmic i comercial del barri prenent el transport de mercaderies com a element vertebrador. Es tracta de sumar energies, tant dels àmbits més transformadors de l’economia social i cooperativa, com dels sectors més dinàmics de les associacions de comerciants i resta d’agents rellevants, deixant en evidència altres agents de transport, que no sumen a la ciutat quan ocupen la via pública per lliurar les seves mercaderies, amb una mobilitat compulsiva, depredadora i que genera desertització comercial.

Integrar en una mateixa plataforma tots els elements que a nivell territorial poden incidir en un ecosistema de mobilitat sostenible, permet per si mateix, el seu enfortiment i al mateix temps, garanteix el dret a decidir sobre la millor opció qualitat, preu i valors incorporats.

El projecte Transport Visible compta amb les següents entitats Impulsores :

Distribuïdora de Mercat Social SCCL

Som Mobilitat SCCL.

L’Economat social SCCL

I ha rebut el recolzament del pla pel clima 2021 (Ajuntament de Barcelona)