Transport Visible a l’Impuls Cooperatiu de Sants

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en telegram
Compartició en whatsapp
Compartició en email

Impuls Cooperatiu de Sants

S’ha presentat el projecte Transport Visible a l’Impuls Cooperatiu de Sants

La presentació persegueix d’oferir a les cooperatives membres els següents serveis:

a) Oferint i compartint formularis/eines telemàtiques per ajudar a les cooperatives a captar les seves necessitats en matèria de transport de mercaderies

b) Oferint solucions i plataforma de gestió de grups concertats que s’han mostrat prèviament interessats en fer possible l’existència de vehicles/serveis)

c) Agrupar informació sobre línies d’ajuts per reduir /bonificar la contractació laboral de les persones vinculades als serveis de transport amb lògica de proximitat i si escau amb perfil d’inserció /aprenentatge. *Referència Ateneu Cooperatiu de Barcelona (Coopolis) i si escau també amb coordinació amb serveis Barcelona Activa ESS.

Finalment, es proposa inclusió en l’ordre del dia de la següent reunió per tractar sobre la Proposta de Co-organització, juntament amb l’Impuls Cooperatiu de Sessió monogràfica sobre microdistribució de mercaderies i logística d’última milla i realització de Ronda de reunions del projecte amb cadascuna de les Cooperatives que formen part de l’Associació Impuls Cooperatiu, per iniciar si escau, la fase prospectiva.